Relatiecoaching & relatietherapie

 

Relatietherapie en relatiecoaching hebben duidelijke overeenkomsten. Beiden werken met mensen en luisteren en praten over de uiteenlopende hulpvragen van hun cliënten. Ze werken allebei voornamelijk een op een met de cliënt(en). Hierbij is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht waarbij verschillende gesprekstechnieken worden toegepast.  Het gemeenschappelijke uitgangspunt is het veranderen van gedrag. Dit kan lastig zijn, aangezien wij door het verleden vaste gedragspatronen gevormd hebben. Het grootste verschil tussen de coaching en therapie begint vanaf dit punt.

 

Behandelmethode 


Eigenlijk is alleen een psycholoog of psychiater gekwalificeerd om therapie te geven: gesprekken die u met een psycholoog voert dienen voor het werken aan een oplossing bij psychische problemen. De psycholoog richt zich in de gespreksvoering voornamelijk op het oorspronkelijke onderliggende probleem. Hierbij wordt gericht op specifieke matige tot ernstige problemen, zoals depressies of trauma’s. Kampt u bijvoorbeeld met een verslaving? Of heeft u hulp nodig bij het aanpakken van uw angst en onzekerheid omdat deze zodanig in uw leven aanwezig zijn dat ze uw relatie momenteel beperken? De psycholoog is gedragsdeskundige en onderzoekt tijdens de behandeling met u hoe bepaald gedrag is ontstaan, hoe het in stand blijft en hoe het veranderd kan worden. Veelvoorkomende soorten van therapie zijn cognitieve therapie, gedragstherapie, cliëntgerichte therapie en psychoanalyse.

Als relatiecoach geef ik coaching: een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt(en) ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Hierbij geef ik ondersteuning in globale levenssituaties door het verbeteren van communicatie en het creëren van wenselijke situaties. Zit u in een verandering en bent u zich aan het heroriënteren op levensvragen en relatie? De nadruk ligt op het creëren van psychologische flexibiliteit waarbij u beter om kunt gaan met bepaalde situaties of ingrijpende veranderingen in uw relatie. Het opdoen van nieuwe inzichten en ervaringen staat centraal, waarbij de opgedane kennis direct kan worden toegepast in het dagelijkseleven.

 

 Push Notifications are disabled

hide

Relatiecoach Veerle Bormans

 Add to homescreen

hide